wieża wodna

Wieża Wodna. Co Nawiedza To Miejsce?!

Stara wieża wodna to jedyna pozostałość po dawnej lokomotywowni. Obiekt ten wyróżnia się na tle innych tego typu budowli, ze […]

Wieża Wodna. Co Nawiedza To Miejsce?! Read More »